Studentföreningen Verdandi i Uppsala

Verdandi är en studentförening i Uppsala, grundad år 1882 av Karl Staaff, Hjalmar Branting och Knut Wicksell med flera. Tidigt stod religionsfrihet på föreningens dagordning i form av protester mot tvångsanslutningen till statskyrkan. Föreningen vidgade sig dock till att bli en bas för Sveriges modernisering, då de ämnen som togs upp på anordnade föredrag och i diskussion var vetenskap och förnuft, kritik mot religion och nationell idealism och kamp mot sexuellt pryderi och hyckleri, och även då föreningen fungerade som en plantskola för många av 1900-talets främsta radikala politiker, journalister, författare och folkbildare.

Verdandi orsakade skandaler i det oscariska Sverige, till exempel den omtalade sedlighetsdebatten år 1887 där de ganska öppet propagerade för större tolerans vad gäller sexualitet, preventivmedel med mera. Samma år skulle Uppsala universitets nya byggnad invigas och de akademiska myndigheterna diskuterade vilket tänkespråk som skulle sättas ovanför ingången till universitetets aula. Oroade över att den akademiska ungdomen skulle ta intryck av föreningen valde de citatet "Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större". Utförligt referat av sedlighetsdiskussionen i Uppsala 2 april 1887, samt den därpå följande tidningspolemiken, kan mot självkostnadspris beställas hos styrelsen.

Verdandi gav under år 1888–år 1954 ut 531 småskrifter i vitt skilda ämnen för att gynna folkbildningen, och en del titlar från den tiden är:

 • "Om tanke- och yttrandefrihet" av John Stuart Mill

 • "Fredsrörelsen och kulturen" av Ellen Key

 • "Nybörjarens svampbok" av Hugo Silfversparre

Under 1960-talet startades en bokserie som kallades Verdandi-Debatt och kom ut med ett åttiotal delar fram till år 1981. Exempel på dessa är:

 • "Därför är jag republikan" av Vilhelm Moberg

 • "Ateistens handbok" sammanställd av Claes-Adam Wachtmeister

Bokutgivningen återupptogs år 1999.

125 år efter att föreningen startade verkar den fortfarande och vill:

 • stimulera till idédebatt

 • värna tanke- och yttrandefriheten

 • slå vakt om rättssäkerheten

 • verka för en aktiv internationalism

 • sätta kritisk reflexion framför känslotänkande och auktoritetstro

 • bekämpa ekonomiska och sociala klassgränser

Böcker om Verdandis historia

Otto von Zweigbergk: Studentföreningen Verdandi 1882–1892. (1892)

Arne Björnberg (utg): Verdandi genom 50 år. (1932)

Ann-Margret Holmgren: Några personliga Verdandiminnen. Uppsala (1932)

Frihet och samhälle. Debattinlägg utgivna av studentföreningen Verdandi. (1942)

Leif Kihlberg: Karl Staaff. Första delen: Verdandist, advokat, politiker. 1860–1905. (1962)

 

 

Copyright © Föreningen Verdandi 2011-07-21 info@foreningenverdandi.se mbj