Föreningen Verdandi firade 125 år

Föreningens bildande firades fredagen 26 oktober 2007

Vänstervåg skakade Verdandi

Andreas Murray gav en historisk tillbakablick.
Även publicerad i UNT söndag 28 oktober 2007. Till artikeln

Professor Tore Frängsmyr

föreläste under rubriken
ÅTTITALSRADIKALISMEN SOM VÄRLDSÅSKÅDNING OCH IDEOLOGI

Yttrande- och tryckfriheten i vår tid
Om terroristbekämpningen och risken att demokratin undergräver sin trovärdighet och styrka.
Panel med Anders Ehnmark, Olof Kleberg, Ann Wilkens.

Den sociala rättvisan i vår tid
Om jämlikhet och ekonomiska klassklyftor - nationellt och internationellt.
Panel med Sten Johansson, Michael Sohlman, Marika Lindgren Åsbrink.

  

 

Copyright © Föreningen Verdandi 2010-09-29 info@foreningenverdandi.se mbj