Verdandis program

Verdandis mötesverksamhet under senaste åren

 

2018

18/1   Petra Hall, jur. kand, ombudsman på Unionen: Rätten till rättvisa i en sargad välfärdsstat. Vem har
         den rätten och vem ställs utanför? Om juridifieringen av politiken och politiseringen av juridiken
.

15/2   Årsmöte.
         Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, ordf i Statens medicin-etiska råd:
         Tekniken, genetiken och etiken. Om robotar i vården, den genetiska revolutionen och Människa 2.0.

19/4  Jan Edling, Flexicurity: De utsatta förorterna – en chans för Sverige att klara välfärden.
        Föreläsningspresentation

 

2017

2/2      Charlotta von Zweigbergk, journalist: Fattigfällan

22/2    Årsmöte.
          Därefter Johan Hirschfeldt, tidigare JK och president i Svea Hovrätt: Yttrandefriheten när Verdandi
          grundades, idag, och inför morgondagen.

15/3    Erik Fichtelius, journalist, prof: Vad är en nyhet?

26/4    Stig Fredriksson, journalist: Varför misslyckades Jeltsin och varför kunde inte förväntningarna på
          1990-talet av en rysk liberal demokrati infrias? Hur är läget idag i Putins rike?

18/5    Gunnel Arrbäck, tidigare chef för Statens Biografbyrå: Censurfrågan förr och nu.

14/9    Håkan Holmberg, chefredaktör Uppsala Nya Tidning: Den farliga mångfalden.
          Om Sverigedemokraternas världsbild
.

18/10  Linda Åkerström, Svenska Freds: Den svenska vapenexporten.

23/11  Sverker Sörlin, professor: Antropocen – människans tidsåldrar, och hur hon idag satt
          outplånliga spår i jordens utveckling
.

 

2016

19/1    Sverker Gustavsson, prof statsvetenskap Uppsala: Statsskicksförändringen.

16/2    Gunnel Forsberg, prof kulturgeografi Stockholm: Mera myter än faktiska fakta
           – föreställningar och fakta om landsbygden.

9/3      Bengt Lindroth, red: Om sin bok Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden.

17/5    Göran Skånsberg, red: Om Polen idag – en introduktion.

13/9    Annika Ström-Melin, journalist:  Europa och EU 2016 – kriser och möjligheter.

11/10  Rolf Ekéus, ambassadör: Om den eventuella svenska NATO-anslutningen.

9/11    Henrik Tham, prof kriminologi: Om politiken i kriminalpolitiken.

30/11  Anders Melbourn, prof, journalist: Reflektioner efter det amerikanska presidentvalet.

2015

21/1    Per Molander: Ojämlikhetens anatomi.

19/2    Kjell Asplund: Om Bergwallkommissionens arbete.

24/3    Ann-Cathrine Jungar: Populism och högerextremism i Norden och Europa.

20/4    Pierre Schori: Minnet och elden. Om minnet som en motståndshandling.

24/9    Monica Örtendahl: Vad händer med tilliten till vården? Om riskhantering inom medicin och ekonomi.

15/10  Olof Kleberg: Bryter Ukraina samman?

3/11    Börje Ljunggren: Den kinesiska drömmen om Kinas pånyttfödelse
          – utmaningar för Kina och världen.

24/11  Eva Jeppsson-Grassman: Först ska jag gå ut med soporna.
          Tankar om äldres framtid, döende och död.

2014

29/1    Moa Matthis: Vems är världen? Om skolböcker och världsherravälde.

12/2    Kerstin Vinterhed: Eftertankar till vistelsen i Israel och palestinska områden hösten 2013.

27/3    Staffan Laestadius: Klimatet och välfärden – mot en ny svensk modell.

23/4    Jan Bjerninger, tidigare chef på SIDA: Det framgångsrika biståndet
          – om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken.

21/5    Olof Petersson, prof: Politiken i Sverige, mot bakgrund av årets valrörelse.

17/9    Håkan A Bengtsson, VD tankesmedjan Arena: Analys av valutgången.

8/10    Johan Cullberg, psykiatriprofessor och författare Björn Sahlin, förläggare, fd intendent på
          Bjerrestiftelsen, söderbergspecialist: Märta och Hjalmar Söderberg - en äktenskapskatastrof.

11/11  Thage G Petersson, fd statsråd: Varför talar vi så lite om freden?

2013

16/1   Sten Rylander, tidigare ambassadör i bl.a. Zimbabwe: Arvet efter Nelson Mandela. Om utvecklingen
         och framtidsperspektiven i Sydafrika och Afrika
.

13/2   Årsmöte. Därefter: Gunnar Bohman, universitetslektor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms
         universitet: Tidsanda och människosyn. Reflexioner utifrån kontroversen mellan kognitiv
         beteendeterapi och psykodynamisk terapi.
        
Gunnar Bohman

13/3   Lars Ingelstam, tidigare prof vid Linköpings Universitet, tema teknik och social förändring:
         Arbete till vad och hur mycket? Om tillväxt, tjänster och kortare arbetstid.

11/4   Bengt Lindroth, tidigare journalist vid Sveriges Radio: Nordens möjligheter i ett Europa i kris.

14/5   Per Wirtén, journalist och författare: Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv.

25/9   Kristina Hultman, journalist, kritiker och författare: Realistisk feminism.

16/10  Barbro Hedvall, journalist och författare: Kvinnorösträtten, Ann Margret Holmgren och Verdandi.

20/11  Annika Borg, tidigare präst i svenska kyrkan: Är det högt i tak i svenska kyrkan – egentligen?

2012

25/1   Johan Rockström, professor, samt i panelen John Hassler, professor, Fredrik Hedenus, forskare,
         Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, Kristina Persson, fd landshövding, samt Ulf Wickbom,
         chefredaktör och moderator: Är världen beboelig om 100 år?
        
Johan Rockström m fl

16/2  Årsmöte

28/3  Klas Eklund, Eva Alfredsson, Kristina Persson: Är det gröna kapitalismen möjlig?

25/4  Klas Åmark, professor em i historia: Att bo granne med ondskan.
        
Klas Åmark

23/5  Gina Guistavsson, fil dr i statskunskap: Upplysningsfundamentalismen - en förklädd romantik.

12/9  Brita Åsbrink, journalist: Om Ingrid Gärde-Widemar.

4/10  Harry Flam, prof i internationell ekonomi: Europas ekonomiska kris.

24/11 Jubileum: Verdandi 130 år
         Olle Svenning, författare, journalist: Kulturradikalismens rot och renässans. Den för liberalismen och
         arbetarrörelsen gemensamma tanketraditionen. Diskussionsinledare: Olof Kleberg, tidigare
         chefredaktör
         - Olle Svenning
         - Andreas Murray
         - Diskussionsinlägg

2011

18/1  Pia Gadd, journalist, författare: Sedlighet. Om diskussionen med samma namn i Verdandi våren 1887.

17/2  Sten Widmalm, professor i statsvetenskap i Uppsala: Varför tolerans?

11/4  Awes Mio, socialarbetare, forskare: Somalia idag.

10/5  Disa Håstad, journalist, författare: Postkoloniala laboratorier. Om reformvilja och motsatsen i post-
        sovjetiska länder i Asien.

5/10 Per Wirtén, redaktör och författare: Riv Europas murar!

15/11 Astrid Schlytter, docent och författare: Invandringspolitik, hederskultur och kulturrelativism.

2010

2/3    Cecilia Modig, redaktör mm: Barnuppfostran genom tiderna.

29/3  Gunnar Fredriksson, författare: Filosofen Axel Hägerström.

28/4  Johan Hirschfeldt, tidigare hovrättspresident: Tryck- och yttrandefriheten förr, nu och framöver.

7/9    Bengt Börjesson, professor, tidigare rektor vid flera högskolor: Om den sociala barnavården i
         Sverige.
       
 Bengt Börjesson

6/10  Bengt Lindroth, frilansjournalist, tidigare Sveriges Radios nordiske korrespondent:
         Främlingsfientlighetens olika ansikten i Norden.
       
Bengt Lindroth

9/11  Göran Lambertz, justitieråd: Yttrandefrihetsutredningen.
        Göran Lambertz

13/12 Fakhar Zaman, ordf. i Pakistan Academy of Letters: Turmoil and Culture. About the situation in
         Pakistan and around
. Förste diskutand: Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan och
         Afghanistan.

2009

3/2    Ann Wilkens, ambassadör: Bakgrund till motsättningarna mellan Afghanistan, Pakistan och
         Indien. Skärningspunkter som inte följer geografin.

3/3    Lars Trägårdh, prof historia: I spänningsfältet mellan liberalism och socialdemokrati:
         Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige.

30/3  Christer Sanne, docent KTH: Tillväxt eller nerväxt. Reflexioner i finanskrisens tid.

20/4  Årsmöte. Därefter Anders R Olsson, journalist, författare: Att stänga det öppna samhället.

12/5  Maria Agius, jur doktorand i folkrätt: Tvister, tribunaler och folkrättsligt ansvarsutkrävande.

20/10 Gun-Britt Andersson, tidigare ambassadör: Global problemlösning – några tankar.

24/11 Mac Murray, FD, tidigare analytiker vid Utbildningsdepartementet:
         Om den obefintliga uppföljningen av hur de offentliga marknaderna fungerar som marknader.
        
Diskutand: Richard Murray, tidigare chefekonom vid Statskontoret.

15/12 Ola Larsmo, författare: Om boken Djävulssonaten och studentmötet i Bollhuset, Uppsala,
         februari 1939.

2008

21/2  Lise Tamm, åklagare: Människohandel och mänskliga rättigheter.

27/3  Katarina Piuva, socialforskare: Normalitetens gränser.

3/4    Årsmöte

24/4  Hans Lagerberg, författare: Klasskola, eller skola för alla.

8/10  Claes-Adam Wachtmeister, författare, Ann Wilkens, ambassadör: Zimbabwe just nu.

21/10  Verdandisterna inbjudna av Nobelstiftelsen att delta i firandet av Alfred Nobels 175-årsdag.
          Tema: Arvet efter Upplysningen.

4/11   P C Jersild, författare: Änglarnas återkomst.

4/12   Peter Bratt, författare: Ivan Bratt, revisited.

2007

9/2    Årsmöte. Därefter:  Sten Johansson, prof em och Lena Johansson, docent: Kambodja.

2/3    Ann Wilkens, ambassadör: Afghanistan just nu.

23/3  Leif Wahlquist, överläkare: Psykiatrin och tidsandan.

30/5  Vårbrytning. Eva Sohlman, redaktör, om sin nyutgivna bok "Arabia Felix i terrorns tid.
        Resor i Jemen
." Diskutanter: Malin Elgborn och Jan Nordlander

27/10  Föreläsning och seminarier med anledning av föreningens 125 år. Se "125-årsjubileum".

2006

17/1  Jan Nordlander, ambassadör: I anständighetens namn. Om mänskliga rättigheter i
        utrikespolitiken
.

14/2  Gunnel Arrbäck, direktör för filmcensuren, Statens Biografbyrå, och Göran Lambertz,
         justitiekansler: Yttrandefrihetens gränser.

4/5  Vårbrytning, varvid föreningens ordf Andreas Murray kåserade om föreningens utgivande av
      skrifter sedan start
.

13/11  Dag Victor, justitieråd: Att begränsa yttrandefriheten.

5/12 Samarrangemang med föreningen Humanisterna. Claes-Adam Wachtmeister och Carl-Johan
       Kleberg kring de två nyligen utgivna böckerna Handbok för ateister av Michel Onfray och
       The End of Faith av Sam Harris.

7/12 Mottagaren av Right Livelyhood Award 2006 Daniel Ellsberg, känd för att ha läckt de s.k.
        Pentagonpapperen under Vietnamkriget, talade. Verdandis medlemmar inbjudna av Dag
        Hammarsköldfonden.

2005

3/2  Årsmöte. Därefter: Svante Nordin, professor: Att ställa sin sak på intet. Ingemar Hedenius
       livsåskådning
.

25/4  Sverker Gustavsson, professor: Unionen. Om EU.

30/8  Ann Wilkens, ambassadör: Pakistan idag.

22/10  Sten Rylander, ambassadör: Problemet Darfur.

23/11  Björn Elmbrant, författar: Dansen kring guldkalven. Så förändrades Sverige av börsbubblan.

2004

21/10  Peter Nobel, förre diskrimineringsombudsmannen: Sverige, de mänskliga rättigheterna och
          hyckleriet
.

 

   
 

Copyright © Föreningen Verdandi 2011-07-21 info@foreningenverdandi.se mbj