Utgivning

Verdandi gav under år 1888–år 1954 ut 531 småskrifter i vitt skilda ämnen för att gynna folkbildningen, och en del titlar från den tiden är:

  • "Om tanke- och yttrandefrihet" av John Stuart Mill

  • "Fredsrörelsen och kulturen" av Ellen Key

  • "Nybörjarens svampbok" av Hugo Silfversparre
     

VERDANDI-DEBATT

Under 1960-talet startades en bokserie som kallades Verdandi-Debatt och kom ut med ett åttiotal delar fram till år 1981. Exempel på dessa är:

1.  C. P. Snow: De två kulturerna.
2.  Lars Furhoff: Kommunal skendemokrati.
3.  Lars Lönnroth: Litteraturforskningens dilemma.
4.  Anders Ehnmark – Per Wästberg: Angola – Moçambique.
5.  Peter Benenson: Åsiktsförföljelse i öst och väst.
6.  Anders Ehnmark – Sven Hamrell: Afrikaner om Afrika.
7.  Jacob Palme: Varning för MRA.
8.  Olle Bengtzon: Vem bär ansvar för bostadskrisen?
9.  Gunnar Fredriksson: Det politiska språket.
10. Victor Vinde: De Gaulle och Frankrike.
11. George Orwell: Essäer.
12. Harald Hamrin: Rebeller i Moskva.
13. Colin Legum: Panafrikanismen.
14. Jacob Palme: Fri abort.
15. Claes-Adam Wachtmeister (red.): Ateistens handbok.
16. Ingemar Hedenius (red.): Konsten att väcka förargelse.
17. John Strachey: Att förebygga krig.
18. Lars Lönnroth – Herbert Söderström: Skjutjärn.
19. Ingrid Fredriksson (red.): Könsroller.
20. Colin & Margaret Legum: Sydafrika.
21. Jörgen Eriksson: Svenska botten.
22. Gerald Clark: Latinamerika vid revolutionens rand.
23. Vietnam i svensk pressdebatt sommaren 1965.
24. Mats Hultin: Rationalisera skolan!
25. Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan.
26. Pär-Erik Back – Gunnar Fredriksson: Republiken Sverige.
27. Lars Beckman: Ras och rasfördomar.
28. David Horowitz: Från Jalta till Vietnam.
29. Bengt Abrahamsson – Dieter Strand: Svensk militär tänker.
30. Andreas Murray (red.): Det svenska klassamhället.
31. Gunnar Adler-Karlsson: Funktionssocialism.
32. Svante Nycander: Svenskarna och spriten.
33. Johan Galtung: Fredsforskning.
34. Sixten Heppling: FN och de fattiga länderna.
35. Staffan Hildebrand – Urban Ösby: Demokratisera skolan!
36. Mats Kihlberg: U-landsbyråkrati och biståndsarbete.
37. Juan Bosch: Pentagonismen.
38. Pierre Schori (red.): Latinamerikaner om Latinamerika.
39. Vilhelm Ekensteen: På folkhemmets bakgård.
40. Håkan Hansson: Anders Persson har vrickat foten.
41. Åke Daun: Upp till kamp i Båtskärsnäs.
42. Ottar Brox: Centralbyråkraterna och glesbygden.
43. Macke Nilsson: Sveket mot Norrland – En pamflett.
44. Gunnar Adler-Karlsson: Handeln mellan öst och väst.
45. Gunnar Olofsson (red.): Engelsk vänsterdebatt.
46. Lars-Olof Edström: Reformera vuxenundervisningen nu!
47. Lars Erik Karlsson: Demokrati på arbetsplatsen.
48. Kaj Håkansson (red.): De laglösa – Kriminalsociologiska studier.
49. Jeanne Steffen: Att vara underklass.
50. J. Christer Sundström (red.): Läkaren och samhället.
51. Hans Nestius (red.): Behandling som straff.
52. J. Christer Sundström (red.): Att åldras i Sverige.
53. Tanzania oyee! Fakta om ett u-land av Verdandis Tanzaniagrupp.
54. Hans Nestius (red.): I stället för fängelse.
55. Kerstin Allroth – J. Christer Sundström: Barn, böcker och samhälle.
56. Berit Agevik-Magnusson m.fl.: Makt att vårda.
57. Axel Strindberg: Revolutionens återskall.
58. Lennart Lundqvist: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur.
59. Ann Wilkens: Abort i Sverige: Var god vänta.
60. Fredrik Barth: Socialantropologiska problem.
61. Eva Björklund: Dagbok från Kuba.
62. Dag Österberg: Meta-sociologisk essä.
63. Hans Skjervheim: Deltagare och åskådare.
64. Regi Th. Enerstvedt: Vetenskap som pedagogik.
65. Ottar Brox: Strukturfascismen och andra essäer.
66. Jakob Steffenson: Runöborna.
67. P. O. Johansson: Pressetik i upplösning.
68. Zambia – ett gränsfall.
69. Göran Jacobsson – Tore Wizelius: Ack, Värmeland du sköna …
70. ”Socialismen måste krossas!” Dokumenten om hur International
Telephone & Telegraph Corp. (ITT) försökte störta Chiles president.
71. Kaj Håkanson: Psykisk sjukdom.
72. Gunilla Ladberg: Daghem – förvaringsplats eller barnmiljö?
73. Irene Götefelt – Britta Stövling: Jorden är vår!
74. Kenneth Boberg m.fl.: Bostad och kapital.
75. Mats Dahlkvist: Staten, socialdemokratin och socialismen.
76. Bengt Lindroth: Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna
i Sverige 1850-1975.
77. Ghana – guldkust, slavkust, kakaokust.
78. Sten Andersson: Freud, Reich och den förtryckta sexualiteten.
79. Göran Ahrne: Den gyllene kedjan.
80. Merike Fridholm m. fl.: Industrialismens rötter.
81. Lars Arnkvist – Claudia Sternberg: Barnpsykologi och uppfostran i
Sovjet.
82. Erik Fichtelius: Västsaharas kamp för oberoende.
83. Hans Wallentin: Svenska folkets historia.
84. Gustavsson, Rydquist, Lundgren: Mera ljus! Socialdemokratins kultursyn fram till andra
världskriget.
85. Lena Jonson: Den politiska oppositionen i Sovjet.
86. Axelsson, Berger, Hogdal: Lära för framtida bruk. En bok om studiearbete,
frigörelse och Stora Kopparberg.
87. Navarro: Medicin och kapitalism. Fyra artiklar om hälsovården och
dess villkor.
88. Gustafsson: Marx och marxismen.
89. Isacson, Magnusson: Vägen till fabrikerna. Industriell tradition
& yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet.
88. Bergström, Åmark (red.): Ubåtsfrågan. En kritisk granskning av den svenska nutidshistoriens viktigaste säkerhetspolitiska dilemma. (1999)

Bokutgivningen återupptogs år 1999.

VERDANDIS BARNBÖCKER

1.  Elmqvist: Sprätten satt på toaletten
2.  Unge/Levan-Torudd: En by i Sydamerika
3.  Åkesson/Schultz: Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte
4.  Eriksson/Andersson: Här är Nordvietnam
5.  Silfverhielm: Spikarligan
6.  Tidholm/Tidholm: Vad Bosse fick se
7.  Osten, Sundberg m.fl.: Gratis med Fickteatern
8.  Holm/Arvidsson: Plats för Vanna
9.  Knutsson/Andersson: Josefine, 5, Zimbabwe, Afrika
10. Flink/Göransson/Olsson: Hej sa Yang Mei
11. Levander/Kvarnström: Filip frågar
12. Unge/Levan-Torudd: Barn på farfars tid
13. af Geijerstam/Levander/Kvarnström: Filip blir utlänning
14. Werkmäster/Sjödahl: Visst kan tjejer …
15. Björk/Andersson: Luddes indianbok
16. Thorvall: ”Min pappa säger att din pappa sitter i fängelse”
17. Holm/Arvidsson: Vanna vill stanna
18. Baksi/Bozkir: Ihsans barn
19. Håkansson: När polisen kom …
20. Baksi/Clason: Zozan – en kurdisk flicka

VERDANDIS BILDPOCKET

Werkmäster/Sjödahl: Krasch!
af Geijerstam/Kvarnström/Levander: Tryggare kan ingen vara …
Weinreich: Utan jobb

Ann-Margret Holmgren, känd mest från rösträttsrörelsen, var under många år redaktör för Verdandis småskrifter. Har utgivit: Några personliga Verdandiminnen. Uppsala 1932.

 

 

Projekt Runeberg har en listning av större delen av Tema Verdandis småskrifter

 

 

Copyright © Föreningen Verdandi 2011-07-21 info@foreningenverdandi.se mbj